www.frzland.com

Mobile Zone => TIP Zone => Topic started by: Mo-Administration on July 18, 2008, 04:31:50 amTitle: ทำเสียงเรียกเข้าด้วยNERO WAVE EDITOR
Post by: Mo-Administration on July 18, 2008, 04:31:50 am
วิธีทำ เสียงเรียกเข้าโดย  NERO WAVE Editor

1.ไปที่  Nero start smart

(http://www.pdamobiz.com/forum/uploads/image7/81692_1.JPG)

2.กด รูป คน2คน ให้ใส่แว่น ท่าไม่มี  แสดงว่า  nero ตัวนั่น เป็น DEMO คุณต้องไปลงทะเบียน หรือ ไป keygen ใน google ก็ได้

(http://www.pdamobiz.com/forum/uploads/image7/7CCFA_1.JPG)

 

3.มาที่ ตัวโน๊ต แล้วเลื่อน มาที่  แก้ไขออดิโอ
(http://www.pdamobiz.com/forum/uploads/image7/ZD53E_1.JPG)
 

  

 

4.เลือกไฟล์เพลงMP3 มาซักเพลง กด  เปิด

 (http://www.pdamobiz.com/forum/uploads/image7/1C9C2_1.JPG) 

 

5.ลากส่วนที่เราจะเอาท่อนนั่นเพื่อจะเอาไปทำ เสียงเรียกเข้า

แล้วไปที่   แก้ไข  และ  ครอบตัด(ครอป)

 
(http://www.pdamobiz.com/forum/uploads/image7/5ZAA3_1.JPG)
  

 

 

 

6.จะได้ท่อนนั่นมาโดยเฉพาะ  ถ้าเราพอใจแล้ว  ให้ไปที่ บันทึก

 (http://www.pdamobiz.com/forum/uploads/image7/A6FEC_1.JPG) 

 

 

เราก็จะได้เพลงมาแล้วครับ

 

 

ผิดพลาดประการณ์ใด ขออภัยนะครับ

Title: Re: ทำเสียงเรียกเข้าด้วยNERO WAVE EDITOR
Post by: puttipol on July 18, 2008, 05:59:49 am
:)